شرکت انتقال گاز استان تهران

خدمات مشاوره، طراحي، تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي ارتباطات راديويي پرظرفيت با هدف بهينه سازي سيستمهاي ارتباطي موجود و نيز گسترش آن در نقاط عملياتي آن شرکت در سطح کشور (در طول سالهای 1388 الی 1392)  

شرکت خدمات انفورماتيک ایران

عقدقرارداد “تجهیز، نصب و راه اندازی شبکه مخابراتی بی سیم با استفاده از امکانات مخابراتی بانک مرکزی” این پروژه جهت تکمیل بستر ارتباطات بانک مرکزی با شبکه بانکی در شهر تهران طراحی شده که در حال حاضر در حال اجرا می باشد.

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

خدمات مشاوره، طراحي، تأمين تجهيزات و نصب و راه اندازي پروژه ارتقاء بستر مخابراتی و ارتباطی شهر مسجدسليمان شامل: Wireless WAN و نيز تکميل و ارتقاء سيستمهاي ارتباطي و مخابراتي در قالب پيمان منعقده با شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب (در طول سالهاي 1388 و 1389)

شرکت نفت فلات قاره ايران

عقدقرار داد و اجرای پروژه “تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی جهت برقراری ارتباط وایرلس منطقه لاوان با سکوهای اقماری” به شماره قرارداد 4532-91-2 ف ق در تاریخ 28/6/1391، این پروژه یکی از مشکل ترین طرح های اجرایی ارتباطات مایکروویو در سطح کشور بوده

شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول

با توجه به فراگیر شدن تکنولوژی Wi-Fi و به کارگیری این تکنولوژی در کنار شبکه های تلفن همراه با معرفی راهکار Wi-Fi Offloading ( استفاده از اسپکتروم آزاد برای سرویس های Data و Voice) در سال های اخیر، نهایتاً نگاه اپراتورهای کشورمان نیز به جهت به بررسی و اجرای این راهکار جدی تر شد. در