شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول

با توجه به فراگیر شدن تکنولوژی Wi-Fi و به کارگیری این تکنولوژی در کنار شبکه های تلفن همراه با معرفی راهکار Wi-Fi Offloading ( استفاده از اسپکتروم آزاد برای سرویس های Data و Voice) در سال های اخیر، نهایتاً نگاه اپراتورهای کشورمان نیز به جهت به بررسی و اجرای این راهکار جدی تر شد. در

شرکت خدمات ارتباطی رایتل

شرکت کاریان که نماینده انحصاری و Partner رسمی شرکت Innovile ترکیه است، با توجه به نقش مشاوره ای خود در اپراتور RighTel در سال 1391 و 1392 ، مجموعه نیازهای معاونت فنی در ارتباط با ابزار مهندسی را برآورد و اعلام نمود که نهایتاً در فاز اول، خرید سیستم KPI Monitoring مورد تایید قرار گرفت